Hazánkban összesen 56 ezren eshettek át a koronavírus fertőzésen

Hazánkban összesen 56 ezren eshettek át a koronavírus fertőzésen

A KSH és négy orvosi egyetem reprezentatív felmérése alapján a 14 éves és idősebb, magánháztartásban élő népességben az aktív fertőzöttek száma 2421 főre, az átfertőzötteké 56 439 főre becsülhető. A nagy régiókat tekintve a fertőzöttség és az átfertőzöttség mértéke Közép-Magyarországon a legmagasabb.

2020. május 1. és május 16. között négy orvosi egyetem és a Központi Statisztikai Hivatal együttműködésével valósult meg a H-UNCOVER országos felmérés, melynek célja az volt, hogy reprezentatív országos klinikai járványügyi felméréssel objektív keresztmetszeti képet adjon a járvány kiterjedéséről és az új típusú koronavírussal fertőzöttek, átfertőzöttek valós számáról.

A felmérésben a KSH által vett véletlenszerű kiválasztással képzett minta alapján, a magánháztartásokban élő, 14 éves és idősebb személyek közül 17 787 fő meghívásos módon vehetett részt az ország egész területéről. A meghívott személyek az ország megfelelő korú lakosságát reprezentálták. Ez azt jelenti, hogy a mintába került minden egyes személy egy előre meghatározott részét reprezentálta a népességnek.

Összesen 489 település került a mintába, a kiválasztott településeken a személyeket véletlen szisztematikus módon kerültek kiválasztásra.

Országosan a meghívottak 67,3%-a, mintegy 10 600 fő vett részt a vizsgálatban, amely mintavételből és egy kérdőív kitöltéséből állt. A felvétel eredményei országosan, regionálisan, nagyobb korcsoportos bontásban reprezentatívak abban az értelemben, hogy ezen bontásokban megbízható becslést tud adni a fertőzöttségre és átfertőzöttségre vonatkozóan.

A májusban megvalósult felmérés eredményei alapján a 14 éves és idősebb, magánháztartásban élő népességben az aktív fertőzöttek száma 2421 főre, az átfertőzötteké 56 439 főre becsülhető. Tízezer lakosra vetítve a fertőzöttek száma 2,9 főre, az átfertőzötteké 68 főre tehető. A nagy régiókat tekintve a fertőzöttség és az átfertőzöttség mértéke Közép-Magyarországon a legmagasabb.

 

A H-UNCOVER felmérés eredményei alapján becsült fertőzöttség és átfertőzöttség, 2020 május

Biztosítók